Team

add

Patrick
Vosgimorukian

Managing Partner

add

Arman
Alibekov

Partner

add

Zhanibek
Sydykov

Partner

add

Inkar
Ospanova

Investments

add

Raymond
Raphael

Investments